phalyvong
phalyvong
center space


ແຂວງ ຫົວພັນ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ
ເຊິ່ງເປັນຖິ່ນກຳເນີດຂອງປະເທດລາວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ16,500
ກິໂລແມັດມົນທົນມີພົນລະເມືອງປະມານ 226,000 ຄົນ ປະກອບດ້ວຍ
8 ເມືອງຄື:ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອໃຕ້, ເມືອງວຽງທອງ,
ມ. ຫົວເມືອງ, ມ. ຊຽງຄໍ້, ມ. ແອດ, ມ. ສົບເບົາ ປະກອບດ້ວຍ 3
ຊົນເຜົ່າໃຫຍ່:ລາວລຸ່ມ, ລາວເທິງ ແລະ ລາວສູງມີຊາຍແດນຕິດກັບ
ຂ. ຊຽງຂວາງ, ຂ. ຫຼວງພະບາງ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ.
phalyvong
ເທດສະບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
phalyvong
phalyvong

ແຂວງ ຫົວພັນ...

 
ທຳມະຊາດເມືອງວຽງໄຊ
phalyvong
phalyvong ວຽງໄຊ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງຊຳເໜືອໄປປະ
ມານ 25 ກິໂລແມັດເຊິ່ງເປັນດິນແດນປະຫວັດ
ສາດຂອງຊາດລາວ ເຊິ່ງຈະປະອ່ານຕໍ່...
 

ພາບຊຳເໜືອ
phalyvong

ແກ້ວຫຼັກເມືອງ
ໃນງານສະເຫຼີມສະ
ຫຼອງໜ່ວຍແກ້ວ

phalyvong
ການສະແດງ ສິນລະປະວັດທະ
ນາທຳພື້ນເມືອງ
ຂອງຊາວເມືອງ
ຊຳເໜືອ
phalyvong
ທຳມະຊາດ
ປ່າໄມ້ສີຂຽວທີ່
ອຸດົມສົມບູນ
phalyvong
center
ຊຳເໜືອ
phalyvong
phalyvong
phalyvong
ຕາດສະເຫຼີຍ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະ
ຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມແຫ່ງ
ໜຶ່ງຂອງ ຂ ຫົວພັນ ອ່ານຕໍ່...
 
 

ຂ່າວຕ່າງໆ
ຂ່າວພາຍໃນ
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ
ທຸລະກິດ
ແຟຊັນ-ບັນເທິງ-ດົນຕຣີ
ນັກຮ້ອງ-ຟັງເພງ
ການສະແດງ
ງານປະກວດ
ກິລາ - ການແຂ່ງຂັນ
ເຕະບານ, ເທນນິສ
ກິລາທົ່ວໄປ
ເທັກໂນໂລຊີ-ສິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ
ຄອມພິວເຕິ
ໂທລະສັບມືຖື
ດາວໂຫລດຊອັຟແວຣ໌ໃໝ່
ສາລະບານເວັບໃຊທ໌
ຫ້ອງໂຄສະນາ

 
     

ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊ໌ ຜາລີວົງ ພົງສະຫວັນ Tel:020 54122237, Email: phalyvong@hotmail, phalyvong@yahoo.com, phalyvongp@gmail.com.Welcome to phalyvong.ueuo.com
phalyvong@hotmail.com phalyvong@yahoo.com phalyvongp@gmail.com
Address: houaphanh, lao PDR
Mobile: 020 54122237